Vitabalans Oy har ett mycket brett produktsortiment med receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, egenvårdsprodukter samt veterinärprodukter. Alla våra produkter är resultatet av egen produktutveckling. Produktionen och produktregistreringen är förlagd till Tavastehus.

Produktionen sker i tre fabriker: en för läkemedel, en för kosttillskott och en för produkter som innehåller mjölksyrabakterier. Vi har resurser att framställa tabletter, pulver, lösningar och krämer. Vitabalans produkters kärnvärden och unika egenskaper bygger på att samtliga produkter är utvecklade i egna laboratorier och tillverkade i egna fabriker här lokalt i Norden.

Därtill lägger Vitabalans särskild vikt vid att, så långt det är praktiskt möjligt, undvika att använda onödiga och potentiellt negativt hälsopåverkande tillsatser. Det innebär att i princip alla Vitabalans produkter är fria från kemiska färgämnen, lösningsmedel, socker, gelatin, laktos, gluten, jäst, mjölk- och sojaprotein. Vi är övertygade om att när det gäller något så viktigt som din och din familjs hälsa och välbefinnande så vill Du veta exakt var produkterna kommer ifrån och att de är tillverkade med högsta möjliga kvalitet och trygghet.

För närvarande sysselsätter Vitabalans Oy omkring 170 personer, av vilka 60 tjänstgör i våra dotterbolag på vår exportmarknad utomlands. Bland våra anställda finns experter i läkemedelsbranschen, bl.a. läkare, provisorer, farmaceuter, kemister och laboranter, samt personal som har utbildats för specialuppgifter.

Vitabalans Oy inledde sin exportverksamhet år 1995. För närvarande har vårt företag dotterbolag och kontor i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien.